Ilona Mielczarek

Digital One / Digital One Consulting
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:31:40
-00:17:04
+00:15:13
1020 1020 2 3
52 / 95
-00:11:59
+00:07:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii