Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:08
-00:14:36
+00:17:41
1506 1506
57 / 89
-00:08:39
+00:14:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii