Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:43
-00:22:01
+00:10:16
240 240
4 / 45
-00:13:46
+00:01:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii