Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:12
-00:15:32
+00:16:45
1325 1325
57 / 95
-00:10:27
+00:09:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii