Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:25
-00:20:19
+00:11:58
453 453
24 / 95
-00:15:14
+00:04:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii