Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:11
-00:17:33
+00:14:44
942 942
43 / 95
-00:12:28
+00:07:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii