Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:16
-00:13:28
+00:18:49
1637 1637
68 / 95
-00:08:23
+00:11:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii