Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:25
-00:16:19
+00:15:58
1201 1201
48 / 89
-00:10:22
+00:12:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii