Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:00
-00:36:10
+00:37:40
7276 2199
K20 : 710
152 / 174
-00:25:10
+00:34:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii