Karina Ujazda

PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT / Schmidt Polska Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:32:53
-00:15:51
+00:16:26
1280 1280 1 2
59 / 87
-00:07:34
+00:11:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii