Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:44
-00:11:00
+00:21:17
1913 1913
84 / 95
-00:05:55
+00:13:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii