Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:33
-00:12:11
+00:20:06
1799 1799
78 / 95
-00:07:06
+00:12:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii