Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:28
-00:17:16
+00:15:01
987 987
47 / 95
-00:12:11
+00:07:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii