Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:28
-00:39:42
+00:34:08
6448 1728
K20 : 553
195 / 263
-00:22:35
+00:33:02
00:25:15
-00:23:29
+00:08:48
104 104
4 / 84
-00:21:56
+00:03:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii