Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:33
-00:25:37
+00:48:13
8417 2912
K20 : 935
259 / 263
-00:08:30
+00:47:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii