Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:00
-00:19:59
+00:40:03
5782 3776 -
+
00:33:59
-00:14:45
+00:17:32
1456 1456
44 / 59
-00:11:03
+00:09:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii