Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:15
-00:42:55
+00:30:55
5554 1278
K20 : 402
160 / 263
-00:25:48
+00:29:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii