Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:45
-00:37:37
+00:35:24
6322 1890
K20 : 503
190 / 260
-00:28:54
+00:33:13
01:09:26
-00:22:33
+00:37:29
5565 1882
K25 : 436
208 / 227
-00:16:41
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii