Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:47
-00:35:35
+00:37:26
6682 4594
M60 : 75
7 / 11
-00:19:32
+00:12:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii