Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:57
-00:43:13
+00:30:37
5470 1240
K30 : 623
244 / 373
-00:28:09
+00:26:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii