Gladys Kirotich

SKKS DORCUS SPORT
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:33:13
-01:16:41
+00:04:15
14 1 2
3 / 178
-00:54:57
+00:04:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii