Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:18
-00:42:57
+00:35:25
4934 811
137 / 179
-00:37:20
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii