Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:44:07
+00:36:49
7437 2250
300 / 348
-00:29:37
+00:29:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii