Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:36
-00:45:18
+00:35:38
7185 5096
319 / 388
-00:22:17
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii