Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:03
-00:43:51
+00:37:05
7517 2295
327 / 380
-00:28:28
+00:29:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii