Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:58
-00:40:56
+00:40:00
8044 2610
280 / 311
-00:22:57
+00:36:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii