Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:17
-00:51:37
+00:29:19
5328 4197
221 / 348
-00:37:07
+00:21:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii