Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:07
-00:38:47
+00:42:09
8286 2764
119 / 126
-00:14:47
+00:33:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii