Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:39
-01:07:36
+00:10:46
74 68
1 / 46
-00:48:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii