Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:25
-00:45:29
+00:35:27
7142 2063
290 / 348
-00:30:59
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii