Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:18
-00:54:36
+00:26:20
4135 3471
58 / 126
-00:30:36
+00:18:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii