Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:59
-00:47:55
+00:33:01
6525 4833
136 / 189
-00:33:10
+00:21:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii