Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:54
-00:49:00
+00:31:56
6247 1556 7
22 / 38
-00:19:54
+00:19:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii