Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:47
-00:44:07
+00:36:49
7436 5187
39 / 45
-00:13:47
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii