Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:44
-00:40:10
+00:40:46
8138 5468
282 / 311
-00:22:11
+00:37:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii