Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:51
-00:30:43
+00:46:14
8178 6175
11 / 12
-00:12:56
+00:25:53
01:11:17
-00:37:28
+00:42:31
6344 5018
17 / 19
-00:08:35
+00:23:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii