Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:19
-00:52:35
+00:28:21
4922 950
78 / 128
-00:24:53
+00:24:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii