Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:39
-00:24:31
+00:49:19
8455 2937
K20 : 943
261 / 263
-00:07:24
+00:48:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii