Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:14
-00:45:40
+00:35:16
7100 2042
286 / 348
-00:31:10
+00:27:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii