Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:01
-00:42:53
+00:38:03
7714 2415
271 / 311
-00:24:54
+00:34:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii