Adrian Adamowicz

PKO BANK POLSKI SA
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:54:06
-00:55:48
+00:25:08
3672 3161 7
69 / 189
-00:41:03
+00:13:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii