Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:47
-00:53:07
+00:27:49
4678 858
192 / 348
-00:38:37
+00:20:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii