Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:54
-00:55:00
+00:25:56
3971 3362
56 / 126
-00:31:00
+00:17:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii