Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:20
-00:27:50
+00:46:00
8285 2825
K30 : 1343
357 / 372
-00:11:57
+00:40:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii