Michał Sutkowski

Lekarze Rodzinni
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:48:06
-01:01:48
+00:19:08
1489 1389 1
8 / 45
-00:31:28
+00:08:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii