Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:08
-00:46:46
+00:34:10
6835 1880
96 / 126
-00:22:46
+00:25:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii