Łukasz Kaleta

The Royal Bank of Scotland / The Royal Bank of Scotland
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:38
-00:29:32
+00:44:18
8139 5416
M30 : 2354
9 3
350 / 372
-00:13:39
+00:39:04
01:09:00
-00:40:54
+00:40:02
8050 5437 4 3
326 / 348
-00:26:24
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii