Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:57
-00:38:25
+00:34:36
6154 4363
M50 : 255
27 / 38
-00:12:34
+00:23:16
01:00:38
-00:49:16
+00:31:40
6174 4655
27 / 45
-00:18:56
+00:20:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii