Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:38
-01:12:16
+00:08:40
63 58
2 / 348
-00:57:46
+00:01:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii