Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:42
-00:26:12
+00:54:44
8825 3122
393 / 394
-00:06:57
+00:46:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii